Dimitrijević, Stevan, Silvana Dimitrijević, Željko Karamberović, Marija Korać, & Aleksandra Ivanović. " Performanse i monitoring reduktorskih ulja za vetroturbine." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 6.1 (2018): 55-59. Web. 10 Aug. 2020