Dimitrijević, Stevan, Dimitrijević, Silvana, Karamberović, Željko, Korać, Marija, I Ivanović, Aleksandra. " Performanse i monitoring reduktorskih ulja za vetroturbine" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 6 Broj 1 (1 October 2018)