Tasić, V., Ivanović, A., Apostolovski-Trujić, T., Dimitrijević, S., & Cocić, M. (2018). Uticaj nove tehnologije topljenja bakra na sastav ukupnih taložnih materija u Boru, Srbija. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 6(1), 61-68. doi:10.24094/mkoiee.018.6.1.61