Tasić, Viša, Aleksandra Ivanović, Tatjana Apostolovski-Trujić, Silvana Dimitrijević, & Mira Cocić. " Uticaj nove tehnologije topljenja bakra na sastav ukupnih taložnih materija u Boru, Srbija." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 6.1 (2018): 61-68. Web. 28 May. 2022