Tasić, Viša, Ivanović, Aleksandra, Apostolovski-Trujić, Tatjana, Dimitrijević, Silvana, I Cocić, Mira. " Uticaj nove tehnologije topljenja bakra na sastav ukupnih taložnih materija u Boru, Srbija" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 6 Broj 1 (1 October 2018)