Jovović, Aleksandar, Marta Trninić, Dragoslava Stojiljković, & Miroslav Stanojević. " Primena procesa gasifikacije poljoprivrednih ostataka i komunalnog otpada za proizvodnju električne i toplotne energije." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 6.1 (2018): 79-89. Web. 15 Aug. 2020