Marković, F., Lazarou, S., & Dagoumas, A. (2018). Analiza potencijanih scenarija klimatskih promena RCPA U Evropi. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 6(1), 91-97. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/3777