Marković, F., Lazarou, S., & Dagoumas, A. 2018 Oct 2. Analiza potencijanih scenarija klimatskih promena RCPA U Evropi. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 6:1