Marković, Filip, Stavros Lazarou, & Athanasios Dagoumas. " Analiza potencijanih scenarija klimatskih promena RCPA U Evropi." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 6.1 (2018): 91-97. Web. 12 Aug. 2020