Marković, Filip, Lazarou, Stavros, I Dagoumas, Athanasios. " Analiza potencijanih scenarija klimatskih promena RCPA U Evropi" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 6 Broj 1 (2 October 2018)