Klimenta, D., Klimenta, J., & Petrović, B. (2018). Povećanje trajno dozvoljenog opterećenja podzemnih elektroenergetskih kablova primenom fotonaponskih trotoara. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 6(1), 105-114. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/3779