Klimenta, Dardan, Jelena Klimenta, & Bojan Petrović. " Povećanje trajno dozvoljenog opterećenja podzemnih elektroenergetskih kablova primenom fotonaponskih trotoara." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 6.1 (2018): 105-114. Web. 12 Aug. 2020