ĆEHAJIĆ, Nurdin et al. Termodinamička analiza kogeneracijskog organskog rankinovog ciklusa u radu sa različitim radnim fluidima za korištenje energije iz biomase. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 115-128, oct. 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/3780>. Datum pristupa: 15 aug. 2020 doi: https://doi.org/10.24094/mkoiee.018.6.1.115.