Ćehajić, N., Fejzić, J., Hodžić, M., & Harbaš, N. (2018). Termodinamička analiza kogeneracijskog organskog rankinovog ciklusa u radu sa različitim radnim fluidima za korištenje energije iz biomase. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 6(1), 115-128. doi:10.24094/mkoiee.018.6.1.115