Ćehajić, N., Fejzić, J., Hodžić, M., & Harbaš, N. 2018 Oct 2. Termodinamička analiza kogeneracijskog organskog rankinovog ciklusa u radu sa različitim radnim fluidima za korištenje energije iz biomase. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 6:1