Ćehajić, Nurdin, Jasmin Fejzić, Mevludin Hodžić, & Nihad Harbaš. " Termodinamička analiza kogeneracijskog organskog rankinovog ciklusa u radu sa različitim radnim fluidima za korištenje energije iz biomase." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 6.1 (2018): 115-128. Web. 20 Sep. 2020