Ćehajić, Nurdin, Fejzić, Jasmin, Hodžić, Mevludin, I Harbaš, Nihad. " Termodinamička analiza kogeneracijskog organskog rankinovog ciklusa u radu sa različitim radnim fluidima za korištenje energije iz biomase" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 6 Broj 1 (2 October 2018)