KALINOVIĆ, Saša et al. Optimizacija gubitaka toplote i analiza energetske efikasnosti zgrade Tehničkog fakulteta u Boru. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 129-135, oct. 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/3781>. Datum pristupa: 01 oct. 2020 doi: https://doi.org/10.24094/mkoiee.018.6.1.129.