Kalinović, S., Tanikić, D., Đoković, J., Ivaz, J., & Žikić, M. (2018). Optimizacija gubitaka toplote i analiza energetske efikasnosti zgrade Tehničkog fakulteta u Boru. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 6(1), 129-135. doi:10.24094/mkoiee.018.6.1.129