Kalinović, S., Tanikić, D., Đoković, J., Ivaz, J., & Žikić, M. 2018 Oct 2. Optimizacija gubitaka toplote i analiza energetske efikasnosti zgrade Tehničkog fakulteta u Boru. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 6:1