Kalinović, Saša, Dejan Tanikić, Jelena Đoković, Jelena Ivaz, & Miodrag Žikić. " Optimizacija gubitaka toplote i analiza energetske efikasnosti zgrade Tehničkog fakulteta u Boru." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 6.1 (2018): 129-135. Web. 9 Aug. 2020