Kalinović, Saša, Tanikić, Dejan, Đoković, Jelena, Ivaz, Jelena, I Žikić, Miodrag. " Optimizacija gubitaka toplote i analiza energetske efikasnosti zgrade Tehničkog fakulteta u Boru" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 6 Broj 1 (2 October 2018)