GORSKYI, Petro; VIKHOR, Lydmila. Mogućnosti povećanja efikasnosti generatorskog sistema kombinacijom fotoelektričnih i termoelektričnih efekata. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 137-142, oct. 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/3782>. Datum pristupa: 15 aug. 2020