Gorskyi, P., & Vikhor, L. (2018). Mogućnosti povećanja efikasnosti generatorskog sistema kombinacijom fotoelektričnih i termoelektričnih efekata. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 6(1), 137-142. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/3782