Gorskyi, P., & Vikhor, L. 2018 Oct 2. Mogućnosti povećanja efikasnosti generatorskog sistema kombinacijom fotoelektričnih i termoelektričnih efekata. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 6:1