Gorskyi, Petro, & Lydmila Vikhor. " Mogućnosti povećanja efikasnosti generatorskog sistema kombinacijom fotoelektričnih i termoelektričnih efekata." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 6.1 (2018): 137-142. Web. 15 Aug. 2020