Gorskyi, Petro, I Vikhor, Lydmila. " Mogućnosti povećanja efikasnosti generatorskog sistema kombinacijom fotoelektričnih i termoelektričnih efekata" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 6 Broj 1 (2 October 2018)