NIKOLIĆ, Zoran; NIKOLIĆ, Dušan. Praktičan primer hibridnog napajanja sa solarnom i hidroenergijom - potreba za reverzibilnim elektranama. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 165-171, oct. 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/3786>. Datum pristupa: 12 aug. 2020