Nikolić, Z., & Nikolić, D. (2018). Praktičan primer hibridnog napajanja sa solarnom i hidroenergijom - potreba za reverzibilnim elektranama. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 6(1), 165-171. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/3786