Nikolić, Zoran, & Dušan Nikolić. " Praktičan primer hibridnog napajanja sa solarnom i hidroenergijom - potreba za reverzibilnim elektranama." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 6.1 (2018): 165-171. Web. 15 Aug. 2020