Nikolić, Zoran, I Nikolić, Dušan. " Praktičan primer hibridnog napajanja sa solarnom i hidroenergijom - potreba za reverzibilnim elektranama" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 6 Broj 1 (2 October 2018)