Radovanović, I., & Đurić, R. (2018). Upravljanje snagom rekonfiguracionih fotonaponskih energetskih sistema. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 6(1), 181-186. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/3788