Radovanović, I., & Đurić, R. 2018 Oct 2. Upravljanje snagom rekonfiguracionih fotonaponskih energetskih sistema. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 6:1