Radovanović, Ilija, & Radivoje Đurić. " Upravljanje snagom rekonfiguracionih fotonaponskih energetskih sistema." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 6.1 (2018): 181-186. Web. 5 Aug. 2020