Radovanović, Ilija, I Đurić, Radivoje. " Upravljanje snagom rekonfiguracionih fotonaponskih energetskih sistema" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 6 Broj 1 (2 October 2018)