Radivojević, M., Stević, M., & Stević, Z. 2018 Oct 3. Energetski efikasna, moderna raskrsnica. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 6:1