Radivojević, Milan, Miša Stević, & Zoran Stević. " Energetski efikasna, moderna raskrsnica." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 6.1 (2018): 193-199. Web. 15 Aug. 2020