Ponomarayova, E., Ryzhkov, I., & Ponomaryov, S. (2018). Merni sistem za kontrolu prostornih parametara u funkcionisanju građevinskih objekata. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 6(1), 201-204. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/3791