Ponomarayova, E., Ryzhkov, I., & Ponomaryov, S. 2018 Oct 3. Merni sistem za kontrolu prostornih parametara u funkcionisanju građevinskih objekata. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 6:1