Ponomarayova, Elena, Igor Ryzhkov, & Sergey Ponomaryov. " Merni sistem za kontrolu prostornih parametara u funkcionisanju građevinskih objekata." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 6.1 (2018): 201-204. Web. 15 Aug. 2020