Ponomarayova, Elena, Ryzhkov, Igor, I Ponomaryov, Sergey. " Merni sistem za kontrolu prostornih parametara u funkcionisanju građevinskih objekata" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 6 Broj 1 (3 October 2018)