RADOVANOVIĆ, Ilija; POPOVIĆ, Ivan. Analiza rada PV sistema koristeći faktor efikasnosti sistema - ηSF. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 205-208, oct. 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/3792>. Datum pristupa: 15 aug. 2020