Radovanović, I., & Popović, I. (2018). Analiza rada PV sistema koristeći faktor efikasnosti sistema - ηSF. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 6(1), 205-208. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/3792