Radovanović, I., & Popović, I. 2018 Oct 3. Analiza rada PV sistema koristeći faktor efikasnosti sistema - ηSF. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 6:1