Radovanović, Ilija, & Ivan Popović. " Analiza rada PV sistema koristeći faktor efikasnosti sistema - ηSF." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 6.1 (2018): 205-208. Web. 7 Aug. 2020