Radovanović, Ilija, I Popović, Ivan. " Analiza rada PV sistema koristeći faktor efikasnosti sistema - ηSF" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 6 Broj 1 (3 October 2018)