Ukhina, Hanna, & Valeriy Sytnikov. " Analiza stabilnosti računarskih sistema visokog reda na osnovu trougla stabilnosti." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 6.1 (2018): 209-211. Web. 4 Aug. 2020