Ukhina, Hanna, I Sytnikov, Valeriy. " Analiza stabilnosti računarskih sistema visokog reda na osnovu trougla stabilnosti" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 6 Broj 1 (3 October 2018)