Kosić, Boris, Dijana Stojanović, Magdalena Dragović, Marko Radosavljević, & Zoran Stević. " Terestričko lasersko skeniranje i modeliranje vetrogeneratora." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 6.1 (2018): 213-220. Web. 13 Aug. 2020