Savić, A., Martinović, S., Vlahović, M., Stević, Z., & Volkov Husović, T. (2018). Valorizacija otpadnog sumpora pri sintezi ekološkog samovezujućeg betona. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 6(1), 221-228. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/3795